Een goede briefing gaat u veel tijd besparen! Het voorkomt namelijk dat u straks appels met peren moet vergelijken als de standbouwers met hun offertes komen. Besteed daarom aandacht aan het opstellen van de briefing voor standontwerp en laat zonodig een professional met u meekijken.


 • Bedrijfsgegevens opdrachtgever:
  • Contactgegevens

 • Gegevens beurs en stand:
  • Beurs naam
  • Data beurs
  • Locatie
  • Hal: / Standnummer
  • Type stand
  • Stand afmetingen in meters
  • Maximale vrije hoogte beurshal
  • Maximale hoogte bouw toegestaan
  • Obstakels in / bij standruimte (kolommen etc)
  • Plattegrond beurshal bijvoegen!
  • Opbouw- en demontage data en tijdstippen

 • Doelstellingen:
  • Waarom neemt u aan deze beurs deel?
  • Wat wilt laten zien (producten)
  • Wie is uw doelgroep?
   • nieuwe contacten
   • bestaande klanten
   • wat is uw boodschap?

 • Uitstraling:
  • Huisstijl
  • Gewenste stijlkenmerken (strak, gezellig, warm, zakelijk, open, etc)

 • Toegankelijkheid:
  • wel niet een verhoogde vloer gewenst
  • denk aan rolstoelopgang bij verhoogde vloer

 • Geplande activiteiten:
  • Iets demonstreren? Zo ja: hiervoor benodigde ruimte en faciliteiten
  • Een borrel op de stand, een seminar elders op de beurslocatie etc

 • Standbemanning:
  • Hoeveel personen in totaal?
  • Wat is de taakverdeling?

 • Gespreksfaciliteiten:
  • Bar, statafels, spreektafels, banken
  • Spreekruimte wel / niet / gedeeltelijk afgesloten

 • Hulpmiddelen:
  • Audiovisueel & IT:
   • beeldschermen, beamer / projectie, geluid etc
   • Computers, badgereader, internetaansluiting etc

 • Budget:
  • Wat is uw budget voor de complete beursstand?
   • Geef desnoods een range op, bijvoorbeeld E.8000 -­‐ E10000

Laat bovenstaande even op je inwerken en bedenk of er nog meer criteria, wensen of ideeën zijn.

Succes!